Panel rejestracji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636799, REGON: 365395501, NIP: 5223071442 ( zwana dalej „Spółką”), w celu realizacji programu lojalnościowego, w którym biorę udział. Potwierdzam jednocześnie otrzymanie informacji przekazanych na podstawie art. 12 i 13 RODO umieszczonych tutaj
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636799, REGON: 365395501, NIP: 5223071442 ( zwana dalej „Spółką”), w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria Katowicka drogą elektroniczną na podany adres email. Potwierdzam jednocześnie otrzymanie informacji przekazanych na podstawie art. 12 i 13 RODO umieszczonych tutaj
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636799, REGON: 365395501, NIP: 5223071442 ( zwana dalej „Spółką”), w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria Katowicka w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego numer został podany podczas rejestracji. Potwierdzam jednocześnie otrzymanie informacji przekazanych na podstawie art. 12 i 13 RODO umieszczonych tutaj
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636799, REGON: 365395501, NIP: 5223071442 ( zwana dalej „Spółką”), w celu profilowania z wykorzystaniem informacji o lokalizacji, tj. aby otrzymywać spersonalizowane informacje handlowe. Potwierdzam jednocześnie otrzymanie informacji przekazanych na podstawie art. 12 i 13 RODO umieszczonych tutaj